Xem tivi

Là bố mẹ, vợ chồng mình ít khi cho Bi xem tivi. Để đỡ hại mắt con. Mình thấy phần lớn người lớn đều như vậy.

Thế nhưng cũng là người lớn lại xem tivi rất nhiều, và cả điện thoại nữa. Chẳng lẽ người lớn muốn tốt cho trẻ con mà lại không muốn tốt cho bản thân? Sao lại đối xử với bản thân mình tệ như vậy nhỉ?

# Hỗn tạp Blog