Việc tốt nên làm

Đức Phật có dậy 4 điều cơ bản:

4 điều này gọi là Chánh tinh tấn, một chi phần trong Bát chánh đạo.

Sáng ngày vừa thấy 2 bà cháu đi bán hàng dạo. Thấy thương thương. Thường thì mình ra mua hàng ngay, mà sao lúc đó cứ nhìn mà bỏ qua. Đi được 1 đoạn thấy lòng không yên. Quay lại thì 2 bà cháu đi mất rồi. Vậy mới thấy để làm việc tốt cũng không đơn giản chút nào.

Cũng may là về văn phòng, cậu em làm cùng lại rủ cúng dường xây dựng 1 chùa bị lũ cuốn ở Nha Trang. Vậy là có cơ hội làm việc tốt mới, mình không nghĩ gì mà làm luôn. Thấy vui vẻ trong lòng hơn nhiều.

# Hỗn tạp Blog