Tái sinh và linh hồn vĩnh cửu

Hôm trước mình đưa vợ đi khám thì chợt nhớ ra 1 ví dụ về tái sinh và thường kiến về linh hồn vĩnh cửu.

Mình thấy người ta hay chấp thường kiến hơn là đoạn kiến. Tức là sẽ nghĩ là sau tái sinh, ta vẫn là ta, hoặc có 1 cái gì đó vẫn là ta. Giống như linh hồn vĩnh cửu vậy.

Thực ra, việc tái sinh như 1 cái cây sau khi chết đi, hạt của nó được gieo xuống đất và nảy ra 1 cây mới. Tuy rằng cây mới này nảy từ hạt kia nhưng nó không phải là cây cũ. Và trong cây mới này cũng không còn hạt cũ mà sẽ có các hạt mới.

Tương tự như vậy, khi ta chết đi, tâm như hạt kia được trao truyền sang một thân mới. Rồi ta sẽ lớn lên, sinh ra những suy nghĩ, tâm thức mới. Và lúc này, cả thân và tâm sẽ không phải là thân tâm cũ nữa. Chúng biến đổi từ thân tâm cũ mà nên.

Nhìn như thế, ta sẽ thấy thân và tâm đều là 1 chuỗi các sự biến đổi liên tục từ trạng thái này sang trại thái khác. Không có gì thường còn cả.

Ngoài ra, cái chết cũng chỉ là 1 dấu mốc trên chặng đường luân hồi mà thôi. Chẳng qua nó hơi to, nên ta quan trọng hoá vấn đề lên. Nếu ta chỉ coi nó như 1 buổi tối, sáng hôm sau ta thức dậy, thì thân tâm ta cũng khác ngày hôm qua rồi.

# Hỗn tạp Blog