Sự tham lam

Hôm qua mình gửi báo giá cho 1 khách hàng nước ngoài. Đây là khách hàng mình được giới thiệu qua 1 người bạn. Giá mình đưa ra hơi cao 1 chút, vì lúc đó tâm tham trong mình đã khởi sinh. Mình muốn có được nhiều tiền từ các hợp đồng với khách.

Và mình không thấy khách hàng phản hồi lại. Rất có khả năng là báo giá bị fail. Từ tối qua tới sáng nay, mình thấy hơi buồn. Vì hợp đồng này nếu ký được thì sẽ có nguồn việc khá ổn định cho mảng outsource cho công ty.

Nhưng sau nghĩ lại, mình thấy đó cũng là 1 điều may mắn. Vì tâm tham của mình mới khởi sinh thì không có chỗ để phát triển. Nó sinh ra rồi bị biến mất. Lúc nghĩ thế, tự nhiên trong mình thấy có 1 niềm vui nho nhỏ, và thấy nỗi buồn vơi đi và lòng an tĩnh lại.

Một tâm bất thiện đã mất, mà tâm thiện lại sinh ra. Vậy chẳng hóa là việc đáng mừng sao.

Mượn tạm 1 hình ảnh ở trong nhóm Thiền giữa đời thường để minh họa cho bài này:

thiền giữa đời thường

# Hỗn tạp Blog