Quy y

Hôm thứ 7 vừa rồi là một ngày trọng đại với mình, mình đã chính thức quy y Tam Bảo và trở thành 1 cư sĩ trong Phật giáo.

Đây không phải là một quyết định vội vàng, hấp tấp mà đó là kết quả rất tự nhiên của việc học hỏi và thực hành giáo pháp trong 2 năm của mình. Thấu hiểu được những lợi ích lớn lao mang đến cho bản thân và những người xung quanh, cùng với sự đúng đắn, hợp lý của giáo pháp mà mình quyết định quy y. Đây đơn giản là kết quả sau những suy nghĩ rất kỹ lưỡng và chín chắn của mình, như một người trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.

Việc quy y thực tế không làm thay đổi nhiều cuộc sống của mình. Bởi lẽ mình đã sống trong giáo pháp được một thời gian, bao gồm việc tu học pháp học và pháp hành, cũng như việc giữ 5 giới. Chỉ là với việc quy y, mình xác định nghiêm túc trong việc học và hành giáo pháp; đồng thời cũng là một quyết tâm đi theo con đường của Đức Phật. Mình mong mỏi một ngày nào đó, những duyên lành này sẽ trợ giúp mình trên con đường giải thoát này.

Mình rất hoan hỉ khi được vợ ủng hộ. Vợ mình tuy chưa hiểu nhiều về Đạo Phật, nhưng ủng hộ mình hết lòng. Mình cảm thấy một tình yêu lớn mà vợ đã dành cho mình. Mình tự nhủ là mình đã tu nhiều kiếp mới gặp được vợ mình như vậy.

Mình cũng rất tri ân bạn Juji Linh và sư cô Hương Thiền đã làm lễ quy y cho mình. Một nghi lễ đơn giản, nhưng rất ý nghĩa.

Mong cho giáo pháp được trường tồn và sự bình an sẽ đến với mọi người.

# Hỗn tạp Blog