Hỗn tạp Blog

Một vài ghi chép vụn vặt

Những Add-ons hữu ích cho Thunderbird

Trong 1 bài trước, mình có giới thiệu add-on reply all cho Thunderbird.

Bài này liệt kê các add-ons của Thunderbird mà mình đang dùng và thấy hữu ích:

  • Dorando keyconfig: dùng để thay đổi phím tắt trong Thunderbird. Mình dùng để sửa phím Ctrl-R thành reply all.
  • Thunderbird Conversations: thay đổi giao diện thành giống Gmail. Rất tiện khi cần xem các email cũ của thread.
  • Quicktext: chèn nhanh các mẫu văn bản vào email. Mình hay dùng để trả lời mấy email hỏi guest post cho GretaThemes hay Meta Box.