Hỗn tạp Blog

Một vài ghi chép vụn vặt

Đại lễ Vesak

Đây là lần thứ 2 mình tham gia một buổi lễ Phật giáo, sau lễ dâng y năm ngoái. Lần này có 1 kỷ niệm đáng nhớ là thời tiết thì nóng cực điểm mà điều hoà ở chùa thì bị hỏng!

Tuy vậy, nhưng mình và mọi người cũng không nổi tâm sân. Mọi người rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, nói chuyện, trao đổi pháp và rất nghiêm trang.

Tắm Phật

Mình có mua 2 cuốn sách nhỏ về để đọc và máy nghe pháp về để tiện nghe sư cô giảng pháp. Hôm nay cũng vui mừng vì phần hỏi đáp khá hay. Câu hỏi của mình về tâm sân cũng được sư cô trả lời ổn thoả, sau còn được bổ sung bằng câu trả lời cho 2 bạn khác nữa. Đại ý như sau:

  • Tâm sân hoặc các tâm khác không xảy ra liên tục mà xảy ra theo từng chập.
  • Cần có chánh niệm liên tục để nhận biết.
  • Khi biết rồi thì có thêm sự bình tĩnh và lựa chọn.
  • Muốn diệt trừ tâm sân, niệm thôi không đủ. Cần có chánh kiến và chánh tinh tấn nữa.
  • Nên tìm hiểu về gốc rễ là tâm si. Trừ nó thì sân sẽ giảm.