Những Add-ons hữu ích cho Thunderbird

Trong 1 bài trước, mình có giới thiệu add-on reply all cho Thunderbird.

Bài này liệt kê các add-ons của Thunderbird mà mình đang dùng và thấy hữu ích:

# Hỗn tạp Blog