Mặc định Reply All trong Thunderbird

Mình dùng Thunderbird cho email. Mặc định khi nhấn Ctrl-R là trả lời thư. Nhưng nó chỉ trả lời cho duy nhất người gửi mà không trả lời cho những người được CC.

Để trả lời cho tất cả mọi người, phải dùng phím tắt khác là Ctrl-Shift-R. Mà mình hay quên vụ này. Tìm một hồi không thấy hướng dẫn nào đổi việc trả lời sang mặc định là trả lời tất cả mọi người.

Cuối cùng tìm thấy 1 addon là Dorando keyconfig để thay đổi phím tắt. Mình sửa Ctrl-R thành trả lời tất cả mọi người. Vậy là xong!

# Hỗn tạp Blog