Lễ dâng y đầu tiên

Mình vốn không ham những lễ nghi, nhưng buổi lễ hôm nay khá đặc biệt. Nó là buổi lễ đầu tiên mà mình được tham gia cúng dường chư Tăng. Tuy rằng ý muốn cúng dường đã có, nhưng khi thực hiện nó xong thì trong người mình chợt có cảm giác an vui. Giống như có 1 niềm vui nho nhỏ vì đã làm được 1 điều tốt vậy.

Sau buổi lễ, mình có thỉnh 2 cuốn sách về. Vì mình vốn thích đọc sách này. Nó giúp mình tăng trưởng hiểu biết và mở mang trí tuệ. Lúc ở nhà bố mẹ, mình bảo tặng bố 1 cuốn để bố đọc. Lúc ấy trong lòng cũng hơi lo vì sợ bố nói mày tham gia cái này cái kia. Mặc dù mình đã tin vào Tam bảo, nhưng nói với lòng mình là 1 chuyện, mà nói với người khác lại là chuyện khác.

Cũng may là bố cũng đọc nhiều sách Phật, và mình đoán chắc rằng bố cũng thấm phần nào đó. Nên lúc mình bảo tặng, bố cười rồi bảo bố quen đọc trên điện thoại rồi, con cứ cầm về. Bố cười khiến mình bay hết lo lắng, trong lòng tự nhiên phát sinh cảm giác vui vẻ. Rồi mình nhớ đến lời dạy của sư cô hôm nay. Rằng cúng dường, bố thì tốt nhất là thực hành giữ giới. Bởi chỉ cần giữ được 5 giới, bạn đã đem lại sự an toàn và bình an cho mọi người và chúng sinh xung quanh.

# Hỗn tạp Blog