Failed 1 hợp đồng

Lần đầu tiên bị chấm dứt hợp đồng giữa chừng với khách hàng. Thấy vừa bực bội (hôm qua) và buồn (hôm nay). Hợp đồng này hợp tác với 1 người bạn. Nhưng quá trình hoàn thiện mình lại không sát sao, nên khiến công việc bị chậm trễ, gây ra lỗi và khách hàng không hài lòng. Kết quả là 50% giá trị hợp đồng đi toong mà mình cũng cảm thấy ngại với khách hàng. Uy tín rõ ràng là bị giảm.

Qua việc lần này, phải xem lại cách hợp tác và theo dõi, review công việc 1 cách hợp lý hơn. Mọi việc cần phải quán xuyến sát sao để nắm được các vấn đề nảy sinh và xử lý ngay lập tức. Cũng không nên giao rồi bỏ đó, khiến cho có việc gì mình cũng không biết.

Hy vọng rằng sau này sẽ có người phụ tá, để mình bớt phải nắm sát từng việc cụ thể mà chuyên tâm làm các việc về tìm kiếm khách hàng, định hướng, hợp tác tốt hơn. Hiện tại trong 5 cấp lãnh đạo, có lẽ mình vẫn còn là cấp thấp nhất. Chợt thấy mình còn yếu kém nhiều quá.

# Hỗn tạp Blog