Đống phân

Làm thế nào để đống phân hết thối? Nếu có người hỏi bạn như vậy, thì bạn trả lời thế nào?

Chẳng làm thế nào cả! Sự thực là chúng ta chẳng thể làm thế nào để cho đống phân hết thối cả. Nếu đang đi trên đường mà gặp một đống phân thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tránh nó đi. Chỉ vậy thôi.

Nếu thay “đống phân” bằng một điều gì đó khó chịu thì thế nào? Giả sử bạn gặp 1 người xấu tính, họ đã nói những điều không hay về bạn. Điều đó (và người đó) cũng như đống phân vậy. Sự thực là bạn không thể thay đổi tính cách hay suy nghĩ của họ, cũng như việc bạn chẳng thể làm đống phân hết thối. Tất cả bạn có thể làm là tránh người đó ra, như tránh đống phân vậy.

Cách đây mấy hôm, bên mình có hỗ trợ 1 khách hàng khó tính. Quá trình hỗ trợ không được tốt và có một số thứ phát sinh. Và khách hàng này đã đánh giá sản phẩm của bên mình 1 sao trên wordpress.org và đánh giá cả công ty mình 1 sao trên Google. Lúc đó, một cơn giận dữ đã nảy sinh trong mình và thực sự khá khó kiềm chế. Mặc dù mình có nhận ra nó nhưng vượt qua nó thì không dễ dàng. Sau đó 1 hôm, cảm giác giận dữ giảm bớt nhiều và mặc dù mình vẫn thấy khó chịu khi nghĩ về chuyện đó, nhưng mình thấy nó dần giống một đống phân. Rằng mình có tranh cãi với họ cũng chẳng thể thuyết phục họ thay đổi được. Nên mình quyết định chấm dứt mọi sự trao đổi với họ và vượt qua nó.

Đến nay, mặc dù đánh giá 1 sao vẫn còn trên Google, nhưng đánh giá trên wordpress.org đã được gỡ bỏ. Mình đã nhờ các bạn quản trị wordpress.org gỡ, do lời lẽ trong đánh giá đó rất quá khích, xúc phạm và không thật.

Đúng là chúng ta không thể thay đổi được những gì xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn thái độ và cách phản ứng với chúng ngay bây giờ.

# Hỗn tạp Blog