Đi một ngày đàng

Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Hôm nay đi cùng bố lên 49 ngày ông ngoại. Nghe bố nói chuyện lại học được nhiều điều.

Giờ mới thấy những quan niệm sai lầm của mình trước kia về công việc và xã hội. Mặc dù nếu được chọn lựa lại, mình có lẽ vẫn muốn làm công việc hiện nay. Nhưng suy nghĩ của mình về những điều bố nói cũng khác. Và điều đó có thể làm cuộc sống của mình tốt lên rất nhiều.

Khi nghe bố kể về chuyện kiến thiết nhà máy khi xưa, mình chợt nghĩ mỗi người nên là một kiến trúc sư cho chính cuộc đời mình. Người ta có thể quy hoạch 1 con đường trong 10 năm, 1 khu đô thị trong 50 năm, 1 thành phố trong 100 năm, thì mỗi người chúng ta cũng nên quy hoạch cho cuộc sống của mình. Mình muốn mình trở thành ai? Cuộc sống của mình như thế nào? Nên theo đuổi những giá trị gì?

Nên bắt tay ngay và cố gắng làm những việc đúng đắn.

# Hỗn tạp Blog