Cài Windows 10 không cần key

Hóa ra Microsoft cho cài Windows 10 khá dễ dàng. Có khi mình cũng không cần phải mua bản quyền Windows làm gì khi mà:

Thế thì cứ dùng thôi nhỉ!

# Hỗn tạp Blog